Praktijk Hoef

Reiki

Reiki werkt allesomvattend.

Een Reiki-sessie behandelt lichaam, geest en ziel en streeft ernaar al deze aspecten van iemands wezen in harmonieus evenwicht te brengen.

Tijdens de behandeling is de gever het doorgeef kanaal van de universele energie.
Reiki stroomt van de gever naar een ontvanger en werkt op talloze verschillende niveaus.

Reiki

Tijdens de behandeling ligt u op de behandeltafel eventueel toegedekt met een heerlijke deken.

Via mijn handen wordt de energie (Reiki) doorgegeven aan u. Ik houd mijn handen op of boven uw lichaam.

Soms voelt de energie warm en soms juist koud, soms voelt het als een tinteling en soms voelt u er niets of weinig van. Soms gaap ik tijdens de behandeling, dit betekent dat ik “verkeerde of negatieve” energie afvoer.

De energie gaat gewoon door kleding en door de deken heen. U kunt gewoon uw kleding aan houden tijdens de Reiki behandeling.

Het is slim om de rest van de dag na de behandeling het rustig(er) aan te doen en veel water te drinken. Dit bevordert de werking van de behandeling en stelt uw lichaam beter in staat om de behandeling te verwerken en de afvalstoffen die vrijkomen af te voeren.

Reiki kan veilig naast uw reguliere behandelmethoden worden gebruikt. Reiki is als aanvulling op uw reguliere behandeling bedoeld niet als vervanging hiervan. Reiki kan niet alle ziekten genezen (zeker niet bij terminale ziekten) maar kan dan wel de pijn en symptomen verlichten.

Het kan de werking van medicijnen versterken en bijwerkingen verminderen.
Zorg er dan ook altijd voor dat uw behandeld arts op de hoogte is, als u naast uw reguliere zorg ook nog alternatieve zorg gebruikt.

De effecten van Reiki

Reiki werkt allesomvattend.

Een Reiki-sessie behandelt lichaam, geest en ziel en streeft ernaar al deze aspecten van iemands wezen in harmonieus evenwicht te brengen.

Tijdens de behandeling is de gever het doorgeef kanaal van de universele energie.
Reiki stroomt van de gever naar een ontvanger en werkt op talloze verschillende niveaus.

Inspelend op de persoonlijke behoeften en wensen van de ontvanger brengt Reiki alle aspecten van diens wezen in harmonieus evenwicht.

Reiki:

 • Brengt de organen en klieren en hun functies in balans,
 • Heft blokkades op en laat onderdrukte gevoelens vrijkomen.
 • Bevordert het natuurlijke zelfgenezingsproces.
 • Richt zich naar de natuurlijke behoeften van de ontvanger.
 • Brengt de energieën in het lichaam in evenwicht.
 • Bevordert het zelfbewustzijn en mediteren.
 • Geneest holistisch.
 • Versterkt het immuunsysteem.
 • Ontspant en vermindert stress.
 • Bevordert de creativiteit.
 • Verlicht pijn.
 • Voert gifstoffen af.
 • Versterkt de levenskrachtenergie.
 • Verbetert de intuïtie.
 • Behandelt zowel de symptomen als oorzaken van klachten.

De voordelen van een behandeling

Een veel gestelde vraag is: kan je Reiki naast de reguliere zorg doen of moet je stoppen bij de reguliere zorg?

Een Reiki behandeling kan juist naast de reguliere zorg goed zijn, de behandeling kan uw genezing versterken of chronische klachten beter reduceren. Zeker niet stoppen bij uw reguliere zorg. Het staat elkaar niet in de weg, ook niet bij een ernstige ziekte.
Bij een ernstige ziekte zoals kanker, maar ook als stervensbegeleiding is Reiki geschikt als complementaire therapie.

De behandeling is dan juist gericht om de pijn te verlichten, om beter te kunnen ontspannen, om het immuunsysteem te versterken en/of u te ondersteunen in de acceptatie van waar u doorheen gaat.

In steeds meer landen worden in ziekenhuizen en instellingen Reiki als aanvullende en ondersteunende therapie gegeven en de resultaten worden daar erkend door vele reguliere artsen.

Bij klachten als gevolg van overbelasting, bij vermoeidheid, chronische pijnen, na medicijngebruik om de afvalstoffen te verwijderen, om spanningen te verminderen, gewrichtspijnen, hoofdpijn en migraine is Reiki een fijne en mooie behandeling.
Bij klachten van emotionele of mentale aard zoals stress, onrust, twijfel, druk hoofd, slaapproblemen of burn-out achtige klachten geeft een Reiki behandeling vaak verbetering en ontstaat er een gevoel van balans en rust.

Als je vast zit in je leven met een levensvraagstuk en/of een belemmerend patroon kan een Reiki behandeling ondersteuning of verheldering geven. Het kan een ‘ohja’ moment geven en inzichten kunnen naar boven komen. De werkzaamheid van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de oorzaak en de duur van de behandeling.
Voor sommige klachten en vraagstukken heb je meer behandelingen nodig.

Soms merk je tijdens of direct na een behandeling niets en denk je: “nou ik weet het nog niet zo”. Dat kan gebeuren. Weet dat de Reiki doorwerkt ook als de behandelaar klaar is. Soms merk je na 2 of 3 behandelingen “pas” het verschil, dit is allemaal mogelijk. Het ligt ook aan wat jij aan kan en wanneer jij het binnen laat komen. Dit gebeurt volledig onbewust en dit kan je zelf niet sturen. Als jij als ontvanger “openstaat” voor het laten doorstromen van de energie door jouw hele fysieke en mentale wezen kan dit leiden tot heling, genezing of acceptatie.

Reiki op afstand

Een reikibehandeling op afstand houdt in dat u in uw vertrouwde eigen omgeving een behandeling ontvangt, terwijl de behandelaar ook in zijn eigen vertrouwde omgeving zit.

De werking van deze behandeling is zeer vergelijkbaar en soms zelfs nog intensiever dan een behandeling op de behandeltafel. Voor en na de behandeling hebben we samen contact over hoe het gaat en wat het vervolg is. Dit contact kan via de telefoon, zoom, teams, whatsapp of via de mail net wat jij als prettig ervaart.

Wanneer is een afstandsbehandeling het beste voor jou?
Je kan een afstandsbehandeling nemen omdat je te ver weg woont, of niet in de gelegenheid bent om te komen door bijvoorbeeld afstand, geen vervoer of ziekte (griep, corona of iets anders). Het maakt niet uit waarom je een afstandsbehandeling wil, neem contact met mij op en we regelen een afspraak.

De geschiedenis van Reiki

De oorsprong van Reiki ligt bij de Japanner Mikao Usui, geboren in Taniai in Japan in 1865. Hij was een zen monnik en spiritueel leraar en woonachtig in Kyoto. Hij overleed in 1926. Hij is de grondlegger van Usui Reiki Ryoho (zoals hij het noemde)

Vrije vertaling van Reiki is universele levensenergie en Ryoho staat voor therapie of remedie.

Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een spirituele weg naar geluk, harmonie en verlichting. Meditatie en de Gokai (de vijf principes) waren de kern van zijn onderwijs. Reiki kent vijf basisprincipes die je er op wijzen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven.

Jouw handelingen hebben consequenties op jouw eigen leven en de rest van de wereld. Als je leeft naar deze vijf principes en ze in de praktijk kan brengen zal je de universele energie nog beter kunnen ervaren.

De vijf principes van reiki zijn:

 • Juist vandaag, maak ik me geen zorgen
 • Juist vandaag, maak ik me niet boos
 • Juist vandaag, wil ik mijn leven eerlijk verdienen
 • Juist vandaag, ben ik dankbaar voor alles wat ik heb
 • Juist vandaag, ben ik vriendelijk voor alles wat leeft
Afspraak

Gun jezelf een Reiki behandeling en boek nu!