Algemene voorwaarden

1. Elkaar met respect behandelen in een veilige sfeer voor zowel u als voor mij is een vanzelfsprekendheid tijdens de behandeling.
2. Het gebruik van materialen zoals handdoeken en olie tijdens de behandeling zit bij de prijs inbegrepen.
3. Het gebruik van telefoon/laptop of ander elektronica tijdens de behandeling waardeer ik niet , zet uw mobiel op stil voor aanvang van de behandeling.
4. Ik lever geen sensuele of erotische behandelingen en vragen hierom worden niet op prijs gesteld.
5. U mag en kan van mij volledige hygiëne verwachten in mijn praktijkruimte en tijdens mijn behandeling. Dit verwacht ik ook van u als mijn cliënt.
6. Bij de eerste behandeling zit een intakegesprek. Tijdens dit intake gesprek hoor ik graag van u of u onder behandeling bij een arts bent, zo ja waarvoor en welke eventuele medicatie neemt u, zodat ik hier rekening mee kan houden tijdens de behandeling.
7. U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor deze informatie en de juistheid hier van.
8. Ik als behandelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve resultaten al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
9. Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging , diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
10. Eventuele gegevens die u voor of tijdens de behandeling(en) aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derde verstrekt. Ik houd mij aan de AVG wet.
11. Betaling kan contant, via de pin of via een betaalverzoek en dient direct na de behandeling te geschieden.
12. Kan uw behandeling onverhoopt niet doorgaan, laat het mij dan zo snel mogelijk weten via de telefoon, app of mail. Is uw afspraak tenminste 24 uur van te voren geannuleerd dan is dit kosteloos. Is dit niet het geval dan betaald u de consultprijs. Ik zal dan een rekening naar u toesturen. Uitzonderingen zijn er altijd en bespreekbaar.
Bent u uw afspraak volledig vergeten dan stuur ik u de rekening van het consult alsnog toe om deze te kunnen betalen.
13. Heeft u een klacht of opmerking laat het mij vooral weten.
14. De cadeaubon is 2 jaar na aankoopdatum geldig.
15. Praktijk HOEF behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen.  Voor afspraken die gemaakt zijn voor de tariefswijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment van de afspraak.
16. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die ik aan u geef.

Download de algemene voorwaarden, onderteken deze en lever het bij uw eerste afspraak in.